Pojdi na glavno vsebino

Poziv 35.000 podjetjem in opozorilo pred zavajajočimi zapisi

V novembru je SAZOR GIZ k.o. nadaljeval z uresničevanjem Skupnega sporazuma o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti in preko elektronske pošte pozval nadaljnjih 35.000 majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov k sklenitvi licenčne pogodbe, kakor določa omenjeni skupni sporazum.

V komunikaciji z uporabniki smo bili seznanjeni, da določeni posamezniki in združenja gospodarskih subjektov s spletnimi zapisi spodbujajo gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, da na prejete pozive k podpisu licenčne pogodbe s kolektivno organizacijo SAZOR GIZ k.o. za fotokopiranje avtorskih del pri opravljanju gospodarske dejavnosti odgovorijo s pojasnilom, da pri svoji dejavnosti ne fotokopirajo avtorskih del, zaradi česar naj ne bi bili zavezanci za plačilo avtorskega honorarja, ki je določeno v Skupnem sporazumu o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji (Uradni list RS, št. 194/21, Skupni sporazum).

Poudarjamo, da so takšna stališča in zapisi netočni in zavajajoči ter da neupravičeno spodbujajo k rušenju pravičnega sistema varovanja avtorske pravice, ki je bil po dolgotrajnih prizadevanjih končno vzpostavljen tudi na področju gospodarske dejavnosti s sklenitvijo Skupnega sporazuma.

V zvezi s takšnimi zavajajočimi in škodljivimi zapisi pojasnjujemo, da sta bila tarifa in način njenega obračunavanja v Skupnem sporazumu določena v skladu s primerljivimi ureditvami v drugih državah EU. Ker je stalno spremljanje in poročanje o dejanski uporabi (fotokopiranju) avtorskih del v podjetjih ekonomsko neupravičeno in dejansko neizvedljivo, se je v mednarodnem okolju uveljavila praksa, da se tarifa za fotokopiranje določa pavšalno za subjekte, ki posedujejo naprave, ki omogočajo fotokopiranje, in sicer v odvisnosti od števila zaposlenih v podjetju in vrste dejavnosti, ki jo podjetje opravlja. Razpolaganje z napravo, ki omogoča fotokopiranje, izkustveno pomeni, da je podjetju omogočeno fotokopiranje avtorskih del in da, četudi zelo občasno ali zgolj izjemoma, podjetje tudi dejansko fotokopira avtorska dela.

Pri tem ni pomembno, ali podjetje fotokopira zunanje ali interno gradivo, saj kolektivno upravljanje vključuje vsa avtorska dela, torej tudi interna gradiva podjetij, ki izpolnjujejo elemente avtorskih del. Avtorska delo namreč niso zgolj leposlovna dela, kot je to laično pogosto preozko razumljeno, temveč je avtorsko delo vsaka individualna intelektualna stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki je na kakršenkoli način izražena (npr. časopisni članek, razna poročila, študije, strokovna navodila ipd.).  Posedovanje naprave, ki omogoča fotokopiranje, torej izkustveno predpostavlja fotokopiranje avtorskih del, pa čeprav le izjemoma ali zelo poredko. Okoliščina, da se pri določenih dejavnostih fotokopiranje avtorskih del izvaja redkeje ali zgolj izjemoma, pa je v Skupnem sporazumu primerno upoštevana z višino tarife, ki je določena tudi v odvisnosti od dejavnosti, ki jo podjetje opravlja. 

Ob upoštevanju teh dejstev je v Skupnem sporazumu zavezanec povsem utemeljeno opredeljen v odvisnosti od posedovanja naprave, ki omogoča fotokopiranje, oziroma naročanja fotokopiranja pri tretji osebi. Ker posedovanje fotokopirne naprave in naročanje fotokopiranja pri tretji osebi omogoča in tudi dejansko povzroči fotokopiranje avtorskih del, pa četudi le v minimalnem obsegu in/ali le internih avtorskih del, je Skupni sporazum upravičeno predvidel izključitev od obveznosti plačila avtorskega honorarja le za tista podjetja, ki ne posedujejo naprave za fotokopiranje in fotokopiranja tudi ne naročajo pri tretjih osebah, kar podjetja storijo s posebno izjavo, ki je priložena Skupnemu sporazumu. Prav tako pa Skupni sporazum upravičeno ni predvidel izključitve od obveznosti plačila avtorskega honorarja zgolj z izjavo podjetja, da ne fotokopira avtorskih del, čeprav poseduje fotokopirni stroj ali fotokopiranje naroča pri tretji osebi.

Zato vse gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike z najmanj eno zaposleno osebo, ki opravljajo pridobitno dejavnost, pozivamo, da s kolektivno organizacijo SAZOR GIZ k.o. sklenejo licenčno pogodbo v skladu s Skupnim sporazumom in s tem na zakonit in pravičen način uredijo odnos z avtorji in drugimi imetniki pravic.


© 2017 - 2024 SAZOR GIZ k.o. Vse pravice pridržane. | Pravno obvestilo | Piškotki

Produkcija: boomerank

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...