Pojdi na glavno vsebino

Kaj je in kaj dela SAZOR GIZ k.o.

SAZOR GIZ k.o. je Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja. Bila je ustanovljena dne 20.6.2003 na podlagi pogodbe med ustanovnimi člani združenja - Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Združenjem avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije (ZAMP) in Društvom znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (DSP).

Dovoljenje Urada RS za intelektualno lastnino

Dne 28.6.2007 je SAZOR pridobil dovoljenje Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) št. 31225-1/2007-8 za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov.

V skladu z Dovoljenjem urada RS za intelektualno lastnino št. 31225-1/2007-8 z dne 28.6.2007 SAZOR GIZ k.o. izvaja dejavnost kolektivnega upravljanja pravic avtorjev in založnikov del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov v primeru reproduciranja avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo ter fotokopiranja preko obsega iz 50. člena ZASP. 

Prvotno se je Dovoljenje št. 31225-1/2007-8 z dne 28.6.2007 nanašalo tudi na kolektivno upravljanje pravice reproduciranja in distribuiranja del v korist invalidnih oseb, a je Urad RS za intelektualno lastnino dne 27.11.2020 izdal odločbo št. 31225-7/2020-3/103, s katero je odločil, da se Dovoljenje št. 31225-1/2007-8 z dne 28.6.2007, izdano kolektivni organizaciji SAZOR GIZ k.o., odvzame v delu, ki se nanaša na kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov v primeru reproduciranja in distribuiranja del v korist invalidnih oseb. Izdaja navedene določbe je bila potrebna zaradi sprememb ZASP v letih 2015 in 2019, s katerimi sta bili pravici reproduciranja in distribuiranja del v korist invalidnih oseb dodani med primere proste uporabe. Odločba z dne 27.11.2020 torej ne vpliva na poslovanje SAZOR GIZ k.o., temveč je bila izdana v posledici preteklih zakonskih sprememb na področju uporabe del v korist invalidnih oseb.

Pravice, ki jih kolektivno upravlja SAZOR

SAZOR GIZ k.o. je tako kolektivna organizacija, ki v skladu z dovoljenjem URSIL upravlja pravice avtorjev in založnikov del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov (v nadaljevanju: imetniki), ki se po Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) upravljajo obvezno kolektivno, in sicer

pravice reproduciranja avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo ter njihovo fotokopiranje prek obsega iz 50. člena ZASP

v skladu s 3. odstavkom 9. člena ZKUASP.

Kaj je kolektivna organizacija

Kolektivna organizacija je pravna oseba, ki je pridobila dovoljenje pristojnega organa in je na podlagi pooblastila imetnika pravic ali tega zakona pooblaščena za kolektivno upravljanje avtorske ali sorodnih pravic v imenu in za račun več kot enega imetnika pravic in v njihovo skupno korist, pri čemer je to njena edina in glavna dejavnost, in izpolnjuje eno ali obe od naslednjih meril:

 • je v lasti ali pod nadzorom svojih članov;
 • je nepridobitna.

(4. člen ZKUASP)

Splošno načelo kolektivnega upravljanja

Kolektivna organizacija deluje v najboljšem interesu imetnika pravic, katerega pravice kolektivno upravlja, in mu ne nalaga nobenih obveznosti, ki niso objektivno potrebne za varstvo njegovih pravic in interesov ali dejansko upravljanje njegovih pravic.
(11. člen ZKUASP)

Obseg kolektivnega upravljanja pravic

(1) Kolektivna organizacija v okviru svoje dejavnosti:

 1. dovoljuje uporabo del iz repertoarja pod podobnimi pogoji za podobne vrste uporabe;
 2. se v dobri veri pogaja z reprezentativnimi združenji uporabnikov in z njimi sklepa skupne sporazume iz 44. člena tega zakona;
 3. objavlja skupne sporazume in obvešča uporabnike o veljavnih tarifah;
 4. sklepa in objavlja sporazume o zastopanju s tujimi kolektivnimi organizacijami;
 5. nadzoruje uporabo avtorskih del iz svojega repertoarja;
 6. uporabnikom izdaja račune za uporabo avtorskih del iz svojega repertoarja, zbira avtorske honorarje in jih izterjuje;
 7. dodeljuje zbrane avtorske honorarje upravičenim imetnikom pravic v skladu z vnaprej določenimi pravili o delitvi in izplačilu zbranih avtorskih honorarjev;
 8. izplačuje dodeljene avtorske honorarje upravičenim imetnikom pravic in
 9. uveljavlja varstvo avtorskih pravic pred sodišči in drugimi državnimi organi ter o tako uveljavljenih pravicah predloži avtorjem račun

(16. člen ZKUASP)

Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)

SAZOR je član IFRRO

Leta 2007 je SAZOR postal član mednarodnega združenja IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organizations), ki združuje organizacije, pooblaščene za pobiranje in delitev nadomestil za pravice reproduciranja avtorske in sorodnih pravic. V letu 2011 je SAZOR tudi gostil Svetovni kongres organizacij za pravice reproduciranja.


© 2017 - 2024 SAZOR GIZ k.o. Vse pravice pridržane. | Pravno obvestilo | Piškotki

Produkcija: boomerank

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...