Pojdi na glavno vsebino

Delitev zbranih nadomestil

SAZOR GIZ k.o. deli zbrana sredstva iz naslova pravic, ki jih upravlja, v skladu s Pravili o delitvi zbranih avtorskih honorarjev SAZOR GIZ k.o.

DELITVENA MASA (Izsek iz Pravil)

Delitvena masa je obveznost združenja do upravičencev do avtorskih honorarjev. Delitveno maso med upravičence do avtorskih honorarjev razdeli poslovodstvo v skladu s temi pravili o delitvi, pri čemer se pri vsakokratni delitvi upoštevajo le dejansko zbrana sredstva.

UGOTAVLJANJE DELITVENE MASE (Izsek iz Pravil)

Delitvena masa se ugotavlja tako, da se od zbranih sredstev in ostalih prihodkov združenja odštejejo stroški poslovanja združenja, pri čemer se od tega zneska nadalje odštejejo še morebitne rezervacije za poznejša izplačila neznanim upravičencem, oblikovane v tekočem poslovnem letu na podlagi teh pravil o delitvi, ter sredstva za namenske sklade, če so oblikovani.

Na podlagi zbranih sredstev se oblikujejo ločene delitvene mase iz naslova kolektivnega upravljanja različnih vrst avtorskih pravic, in sicer:

  • delitvena masa iz sredstev, zbranih iz naslova kolektivnega upravljanja pravic fotokopiranja avtorskih del na osnovnih šolah preko obsega iz 50. člena ZASP,
  • delitvena masa iz sredstev, zbranih iz naslova kolektivnega upravljanja pravic fotokopiranja avtorskih del na srednjih šolah preko obsega iz 50. člena ZASP,
  • delitvena masa iz sredstev, zbranih iz naslova kolektivnega upravljanja pravic fotokopiranja avtorskih del v vrtcih preko obsega iz 50. člena ZASP,
  • druge ločene delitvene mase iz sredstev, zbranih iz naslova kolektivnega upravljanja pravic fotokopiranja avtorskih del preko obsega iz 50. člena ZASP od drugih uporabnikov iz različnih dejavnosti,
  • delitvena masa iz sredstev, zbranih iz naslova nadomestil od fotokopij, narejenih za prodajo, ki se izvršijo pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP,
  • delitvena masa iz sredstev, zbranih iz naslova nadomestil pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za fotokopiranje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP;
  • druge ločene delitvene mase iz sredstev, zbranih iz naslova kolektivnega upravljanja pravic fotokopiranja avtorskih del, ki se izvrši pod pogoji privatne in druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP;
  • delitvena masa iz sredstev, zbranih iz naslova neobveznega kolektivnega upravljanja pravic na podlagi pogodbe z avtorjem.

NAČINI DELITVE (Izsek iz Pravil)

Osnovno načelo za delitev sredstev med posamezne upravičence do avtorskih honorarjev je delitev ob upoštevanju dejanske uporabe posameznih avtorskih del.

Kadar zbiranje in obdelava podatkov o uporabi avtorskih del ni mogoča že po naravi uporabe avtorskih del ali če zbiranje in obdelava podatkov o uporabi avtorskih del ne bi bila ekonomsko upravičena glede na stroške spremljanja dejanske uporabe in sredstva, ki so zbrana iz naslova takšne uporabe, je osnovno načelo za delitev sredstev med posamezne upravičence do avtorskih honorarjev načelo objektivne dostopnosti avtorskega dela. Pod pogoji, določenimi v teh pravilih, se lahko sredstva razdelijo po načelu sorazmerne delitve.

Delitvene mase iz sredstev, zbranih iz naslova kolektivnega upravljanja pravic fotokopiranja avtorskih del na osnovnih šolah in srednjih šolah preko obsega iz 50. člena ZASP, se delijo v skladu z 11. in 12. členom teh pravil (objektivna dostopnost varovanih del).

Delitvena masa iz sredstev, zbranih iz naslova kolektivnega upravljanja pravic fotokopiranja avtorskih del v vrtcih preko obsega iz 50. člena ZASP, delitvena masa iz sredstev, zbranih iz naslova nadomestil od fotokopij, narejenih za prodajo, ki se izvršijo pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP, ter delitvena masa iz sredstev, zbranih iz naslova nadomestil pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za fotokopiranje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP, se delijo v skladu z 11. členom teh pravil (objektivna dostopnost varovanih del).

DELITEV SREDSTEV, ZBRANIH IZ NASLOVA NADOMESTIL OD FOTOKOPIJ, NAREJENIH ZA PRODAJO, IN PRI PRVI PRODAJI ALI UVOZU NOVIH NAPRAV ZA FOTOKOPIRANJE

Sredstva, zbrana iz naslova fotokopiranja za privatno in drugo lastno uporabo, se razdelijo v skladu z ZKUASP in ZASP in Pravili združenja, in sicer v obsegu 50 % avtorjem in 50 % založnikom. Ta sredstva se upravičencem razdelijo po načelu sorazmernosti (linearno po številu upravičencev).

Delitev sredstev, zbranih iz tega naslova, redno poteka vsako leto.

DELITEV SREDSTEV, ZBRANIH IZ NASLOVA FOTOKOPIRANJA NA ŠOLAH IN V VRTCIH PREKO OBSEGA IZ 50. ČLENA ZASP

Sredstva, zbrana iz naslova fotokopiranja na šolah, se delijo po načelu dejanske uporabe (glede na dejansko fotokopirana dela), dokler pa določitev dejanske uporabe ni možna (po izvedbi raziskave s strani Pedagoškega inštituta), po načelu objektivne dostopnosti varovanih del (statistično dostopni podatki: aplikacija Trubar in število bibiliografskih enot).

Sredstva iz tega naslova so se začela zbirati v letu 2017, in sicer za šolsko leto 2016/17. Njihova delitev se bo v skladu s Pravili prvič izvedla v letu 2018.

12. člen Pravil o delitvi:

Avtorski honorarji, ki izvirajo iz naslova kolektivnega upravljanja fotokopiranja na osnovnih in srednjih šolah prek obsega iz 50. člena ZASP, se delijo skladno z določili teh pravil in upoštevaje posebna določila v primeru delitve med založniki, določena v tem členu.

Če se avtorski honorarji iz fonda založnikov delijo ob upoštevanju pravil o objektivni dostopnosti varovanih del, se ne glede na določila predhodnega člena avtorski honorarji iz fonda založnikov med založnike delijo tako, da se sredstva najprej delijo med splošne založnike in šolske založnike v skladu z njihovimi deleži fotokopiranja gradiv v šolah. Dokler razmerje med šolskimi in splošnimi založniki v šolah ni določeno, se sredstva delijo v razmerju 50/50 (petdeset skozi petdeset). Ko je to razmerje enkrat določeno, se razmerja med šolskimi in splošnimi založniki glede deleža reproduciranih gradiv v šolah ponovno izmerijo najmanj enkrat na pet let.

Avtorski honorarji se med šolskimi založniki do določitve njihovih tržnih deležev delijo skladno z načelom sorazmerne delitve sredstev, po določitvi tržnih deležev pa se delijo glede na njihove tržne deleže. Tržne deleže med šolskimi založniki se določa vsako leto na podlagi javno dostopnih podatkov, in sicer za učbenike na podlagi podatkov aplikacije Trubar, za delovne zvezke pa na podlagi podatkov, navedenih na spletnih straneh šol. Pri delitvi se upošteva povprečni tržni delež (po izračunu: tržni delež = (tržni delež za učbenike + tržni delež za delovne zvezke) /2).

Avtorski honorarji se med splošnimi založniki delijo skladno z določili prejšnjega člena, tako da se 1/3 (ena skozi tri) sredstev deli po načelu sorazmerne delitve sredstev (sorazmerno med splošne založnike glede na njihovo število), ostali 2/3 (dva skozi tri) sredstev pa se deli na podlagi obračuna oz. dodelitve po statistični oceni objektivne dostopnosti posameznega varovanega dela za reproduciranje, ki se določa skladno z določili prejšnjega člena.

Pravila o delitvi


© 2017 - 2020 SAZOR GIZ k.o. Vse pravice pridržane. | Pravno obvestilo | Piškotki

Produkcija: boomerank

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...